Openbare aanbestedingen: hoe op de hoogte blijven en hoe reageren ?

Home > Catalogus > Software Opleidingen > E-procurement

Omschrijving

Wegens een richtlijn van de EU, zullen alle openbare aanbestedingen verplicht electronisch moeten verlopen. Aangezien de overheidsopdrachten meer dan 20% van de economie uitmaken, is het belangrijk voor een onderneming om in de eerste plaats op de hoogte te zijn van de gepubliceerde opdrachten. In een volgende fase is het ook belangrijk om te weten hoe je je offerte electronisch indient via de geijkte platformen die de overheid ter beschikking stelt. Deze praktijkopleiding behandelt deze beide thema's op een heldere en duidelijke manier, zodat jouw bedrijf klaar is om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

Inhoud

Berichtgeving rond overheidsopdrachten

 • Welke kanalen zijn er
 • Hoe gebruik je e-notification
 • Types van gebruikers - aanmaken van een account
 • Opzoeken van overheidsopdrachten
 • Belangrijke instellingen om van e-notification een nuttige bondgenoot te maken

Reageren op een overheidsopdracht

 • Hoe gebruik je e-tendering
 • Verschillende types gebruikers - registreren als bedrijf
 • Opzoeken, raadplegen van een dossier
 • Werken aan een dossier
 • Offerte indienen en ondertekenen

Opvolgen van een ingediende offerte

 • Ontvangstbewijs opvragen
 • Het proces-verbaal van de opening

Korte introductie in de andere platformen

 • Werken met een catalogus voor een overheidsopdracht (e-catalogue)
 • De overheid voorziet een omgekeerde veiling (e-auctioning)

Belangrijk: Breng je e-ID (en de code) mee naar deze opleiding

Doelgroep

Bedrijfsleiders, verkoopsverantwoordelijken, en anderen die willen reageren op openbare aanbestedingen.

Duur

1 halve dag

Kalendercursus

Kalendercursus
€ 270,00

U kunt deze opleiding ook bij u organiseren. Op die manier kunt u de opleiding laten doorgaan waar en wanneer u dat wenst. De inhoud van de opleiding kan dan ook worden aangepast aan uw eigen wensen met oefeningen die gebaseerd zijn op het werk van de deelnemers.

Meer info