Openbare aanbestedingen beantwoorden

Opleidingen op maat

Deze opleiding liever op maat van uw noden en doelgroep? Contacteer ons en we regelen dit voor jou.
 
 

Omschrijving

Wegens een richtlijn van de EU, zullen alle openbare aanbestedingen verplicht electronisch moeten verlopen. Aangezien de overheidsopdrachten meer dan 20% van de economie uitmaken, is het belangrijk voor een onderneming om in de eerste plaats op de hoogte te zijn van de gepubliceerde opdrachten. In een volgende fase is het ook belangrijk om te weten hoe je je offerte electronisch indient via de geijkte platformen die de overheid ter beschikking stelt. Deze praktijkopleiding behandelt deze beide thema's op een heldere en duidelijke manier, zodat jouw bedrijf klaar is om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

Inhoud

Berichtgeving rond overheidsopdrachten

 • Welke kanalen zijn er
 • Hoe gebruik je e-notification
 • Types van gebruikers - aanmaken van een account
 • Opzoeken van overheidsopdrachten
 • Belangrijke instellingen om van e-notification een nuttige bondgenoot te maken

Reageren op een overheidsopdracht

 • Hoe gebruik je e-tendering
 • Verschillende types gebruikers - registreren als bedrijf
 • Opzoeken, raadplegen van een dossier
 • Werken aan een dossier
 • Offerte indienen en ondertekenen

Opvolgen van een ingediende offerte

 • Ontvangstbewijs opvragen
 • Het proces-verbaal van de opening

Korte introductie in de andere platformen

 • Werken met een catalogus voor een overheidsopdracht (e-catalogue)
 • De overheid voorziet een omgekeerde veiling (e-auctioning)

Belangrijk: Breng je e-ID (en de code) mee naar deze opleiding

Doelgroep

Bedrijfsleiders, verkoopsverantwoordelijken, en anderen die willen reageren op openbare aanbestedingen.

Duur

1 halve dag

Prijs per deelnemer

270 EUR
Opleidingen op maat
Iedere organisatie werkt op een andere manier en geen enkele werknemer is hetzelfde. Wij bieden al onze opleidingen ook op maat van jouw organisatie.
Meer lezen