Agressief gedrag counteren

Home > Catalogus > Personal Skills Opleidingen > Communication

Omschrijving

Vechten of vluchten? 

Je wordt geconfronteerd met agressief gedrag; wat nu? Het is niet meer dan menselijk om jezelf te verdedigen, maar hoe? En kan je nog wel een boodschap overbrengen aan iemand die in een vlaag van woede zit?

In deze cursus leer je niet enkel hoe je agressie kunt ombuigen, maar ook waarom men agressief wordt. Tijdens de opleiding wordt er vooral gefocust op het DOEN. Na een korte theorethische uitleg krijg je de kans om je kennis in praktijk toe te passen met behulp van beurtrollen. 

 

 

 

Docent / Trainer

Ilse Vantilborgh is vanuit haar dagelijkse praktijk als trainer bij ARIADNE Consultancy. steeds op zoek naar kwalitatieve communicatie, dit zowel in commerciële als in niet-zakelijke omgevingen. In haar loopbaan heeft ze op succesvolle wijze het bedrijfsleven weten te combineren met het lesgeven. Haar ervaring als filiaaldirecteur bij BACOB is haar uitgangspunt geweest voor het streven naar meer klantgerichte communicatietechnieken, zowel schriftelijk als mondeling. Dit geeft ze vorm in haar trainingen rond onderhandelen, agressie en klachtenbehandeling. Ook maakt ze gebruik van haar kennis van neurocognitivisme en haar expertise in Insights Discovery® om (persoonlijk-) leiderschapstrajecten te coachen. Voor haar trainingen kan ze putten uit een ruime didactische ervaring, die nauw aansluit op haar expertise in Nederlandse en Engelse communicatie.

 

 

 

Inhoud

Inhoud van de training

De training gaat voornamelijk om het stellen van grenzen. Natuurlijk is de training ook theoretisch onderbouwd. Het begrijpen van neurologische systemen die de grondslag vormen voor agressief gedrag, helpt deelnemers om zichzelf en anderen bij te sturen. 

Meer concreet wordt ingegaan op volgende topics:

  • Agressie dempen door te luisteren
  • Grenzen stellen 
  • Het (ver)kennen van de eigen gevoeligheden
  • Het herkennen van signalen en leren kordaat te reageren
  • Je krijgt zicht op je eigen persoonlijkheidsstijl en hoe je kan afstemmen met andere types mensen (wanneer die agressief gedrag vertonen)
  • Agressie counteren via de telefoon: nóg moeilijker zonder lichaamstaal
  • Het opstellen van een actieplan met daaraan verbonden, een stappenplan

 

Praktisch

De training beslaat een voormiddag. In de namiddag wordt ingegaan op de competentie om slecht nieuws te brengen (en de reactie op te vangen). Deze opleidingen sluiten nauw aan op elkaar, maar kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

Indien men zich inschrijft voor beide cursussen, kost dit slechts 390 euro voor de twee cursussen tezamen. Men kan ook gebruik maken van een KMO-portefeuille en tot 40% subsidie krijgen op de opleiding.

Bekijk de opleiding "Slecht nieuws brengen"

Communication

Doelgroep

Personeelsleden en bedrijfsleiders die vaak met agressie te maken krijgen.

Personeelsleden en bedrijfsleiders die graag willen leren hoe men met agressie moet omgaan.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Duur

1 halve dag

Kalendercursus

Kalendercursus
€ 270,00

U kunt deze opleiding ook bij u organiseren. Op die manier kunt u de opleiding laten doorgaan waar en wanneer u dat wenst. De inhoud van de opleiding kan dan ook worden aangepast aan uw eigen wensen met oefeningen die gebaseerd zijn op het werk van de deelnemers.

Meer info