Team- en interpersoonlijke conflicten aanpakken: het begin van een efficiënte samenwerking

Opleidingen op maat

Deze opleiding liever op maat van uw noden en doelgroep? Contacteer ons en we regelen dit voor u.
 
 

Omschrijving

Goed omgaan met mensen is de basis van elke goed functionerende organisatie, maar met mensen omgaan is niet altijd eenvoudig. Zoals een beetje zand tussen de tandwielen een perfect uitgebalanceerd raderwerk kan vernielen, kan een beetje ‘conflict’ een anders prachtig team of proces compleet ontwrichten. Daarom is het belangrijk verstandig met conflicten te leren omgaan. Het is een kritische succesfactor binnen organisaties. Conflicten voorkomen is één zaak. Conflicten verstandig aanpakken is een andere zaak. Beiden zijn belangrijk. Er bestaan heel wat methoden om conflicten aan te pakken. Toch heeft 'Mediation' zijn meerwaarde bewezen als tool om interpersoonlijke relaties op de rails te krijgen. Doeltreffend omgaan met conflicten in de werkomgeving is een kunst. Een kunst die je voor een groot deel kunt leren. En om u hierbij te helpen, hebben we voor u deze training ontwikkeld.

Inhoud

DAG 1: Conflicten: belang van communicatie in conflicten

Communicatie:

 • Communicatieproces
 • Communicatiedrieledigheid: verbale - en non-verbale communicatie
 • Communicatiestijl (op basis van de Roos van Leary - zelftest)
 • Communicatievaardigheid:
  • Luisteren: actief luisteren, luisteren op 3 niveaus
  • Vragen stellen
  • Spiegelen
  • Samenvatten en parafraseren
  • Feedback geven

Conflicten:

 • Wat is een conflict? Positief of negatief?
 • Fasen in een conflict
 • Oorzaken van een interpersoonlijk conflict op teamniveau en individueel
 • Conflictstijlen (op basis van Thomas-Killman - zelftest)
 • Eigen case

Leerpunten

 

DAG 2: Conflicten: omgaan met conflicten

Conflicthantering

De essentie van kritiek

Conflicthantering - Mediation 'Fair Fighting for Change':

 • Basis van de methode van 'Fair Fighting for Change'
 • Systematiek binnen deze methode
 • Voorwaarden: concrete aanpak en op basis van gelijkwaardigheid
 • Plaats van de mediator: binnen de eigen context of als derde partij?
 • Valkuilen
 • Rollenspellen

Leerpunten

 

HALVE TERUGKOMDAG: Intervisie

Eigen case:

 • Bespreking en toepassingen

Kritische leerpunten bij conflicthantering

Naar een persoonlijk actieplan

Doelgroep

Ieder die (soms) met conflicten in een professionele context wordt geconfronteerd.

Duur

2,5 dagen

Prijs per deelnemer

1510 EUR
Opleidingen op maat
Iedere organisatie werkt op een andere manier en geen enkele werknemer is hetzelfde. Wij bieden al onze opleidingen ook op maat van jouw organisatie.
Meer lezen