Microsoft SharePoint voor Power-Users

Home > Catalogus > Software Opleidingen > Microsoft SharePoint

Omschrijving

In deze SharePoint cursus leert u de beheersfuncties van SharePoint kennen op het niveau van een site, maar krijgt u vooral tips en best practices over het inrichten van uw eigen site.

Inhoud

Wat is SharePoint?

 • SharePoint Foundation, Microsoft SharePoint Server , toegevoegde waarde van SharePoint binnen een organisatie

Inleiding

 • Wat is SharePoint, zes SharePoint domeinen, terminologie, onderdelen van een SharePoint site (building blocks), waarom een site maken, verloop, site templates, site thema’s

Een nieuwe site aanmaken

 • Waarom een site maken?, verloop, Site templates, Site thema’s

Navigatie

 • Navigatie beheren, Tree view (boomstructuur), Metadata navigatie

SharePoint Security

 • Algemeen, toegangsrechten, Security Inheritance (Overerven van beveiliging), Permission levels (rechtenniveaus), Groepen, Access Requests (toegangsaanvragen)

Documentbeheer

 • Documentbibliotheek aanmaken, soorten bibliotheken, instellingen van een documentbibliotheek, versiegeschiedenis, uitchecken en inchecken

Views (Weergaves)

 • Persoonlijke en gedeelde weergave, Datasheet view (gegevensbladweergave), View in Windows Explorer, een nieuwe weergave aanmaken

Werken met lists

 • Lists (lijsten), overzicht van de ingebouwde lijsten, custom lists (aangepaste lijsten)

Metadata

 • Kolommen toevoegen, soorten kolommen, site kolommen, Keywords (kernwoorden), beheerde metadata beheren

Content Types (Inhoudstypes)

 • Doel, aanmaken, beheren, content type hub

Werken met Web Parts (Webonderdelen)

 • Wat is een Web Part, weergaven van een Web Part pagina, Web Parts toevoegen aan een pagina, standaard Web Parts (oa. Search Query Web Part, inhoudseditor, …), verbonden Web Parts

Zoeken

 • Search visibility (zoekzichtbaarheid), search query regels (miv documentpromotie), search center Web Parts (Webonderdelen voor het zoekcentrum), search resultaatsbronnen

Workflows (Werkstromen)

 • Automatiseren en controleren van menselijke processen, opties, concepten, ingebouwde workflows configureren
Microsoft SharePoint

Doelgroep

Deze SharePoint cursus is bedoeld voor eindgebruikers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van een SharePoint site. Zij krijgen typisch Design (Ontwerpen) of Full Control (Volledig beheer) rechten op siteniveau.

Voorkennis

De deelnemers dienen de opleiding ‘SharePoint 2013 voor eindgebruikers: collaboration & document management’ gevolgd te hebben of te beschikken over een goede basiskennis van SharePoint als eindgebruiker (navigeren, documenten uploaden, views gebruiken, …).

Duur

2 dagen

Kalendercursus

Kalendercursus
€ 770,00

U kunt deze opleiding ook bij u organiseren. Op die manier kunt u de opleiding laten doorgaan waar en wanneer u dat wenst. De inhoud van de opleiding kan dan ook worden aangepast aan uw eigen wensen met oefeningen die gebaseerd zijn op het werk van de deelnemers.

Meer info