Mobile Learning

Voor een aantal opleidingsvragen is klassikale opleiding of "desktop" e-learning in een pc-omgeving geen gepaste oplossing. 

Wanneer de werknemer de informatie nodig heeft "op het terrein", waar hij/zij niet over een pc of laptop beschikt, is een mobiele applicatie op een aangepast device vaak de oplossing.  

In deze app worden dan korte leerinhouden aangeboden die de werknemer snel informeren, bijvoorbeeld door middel van procedures, schema's of instructievideo's.

Ook over bedrijfs-specifieke inhoud, kunnen we mobiele leer-apps aanmaken.