Voting seminar

Een presentatie geven aan een grote groep, is traditioneel de leervorm met de laagste leerefficiëntie.

U herkent zich in één van de volgende situaties ?

  • U wil tijdens vergaderingen alle meningen horen
  • U wil seminaries met een actieve rol voor het publiek
  • U wenst een interactief event op te zetten

Wanneer u gebruik maakt van een interactief voting systeem, worden de deelnemers continu betrokken bij de presentatie en stijgt de leerefficiëntie aanzienlijk ! 
Zo worden uw events aangenamer, interactiever en interessanter voor uw klanten, collega's en uzelf. 

Enkele "serieuze" pistes:

  • geanimeerde voorstelling van cijfers
  • bevraging van het personeel rond enkele buzz-thema's
  • bepalen van prioriteiten
  • allerlei seminaries voor klanten of medewerkers
  • of "ludieker": een personeelskwis.

Onze dienstverlening bestaat uit: 

  • verhuur van een set van stem-kastjes (vanaf 150 euro)
  • (optionele) ondersteuning voor het opstellen/animeren van de sessie.

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak ter kennismaking met het voting systeem.