Situationeel leidinggeven

Opleidingen op maat

Deze opleiding liever op maat van jullie noden en doelgroep? Contacteer ons en we regelen dit voor jullie.
 
 

Omschrijving

Via de kapstok van het model 'Situationeel leiding geven', krijgen de deelnemers een concreet stappenplan aangereikt, om de eigen leiderschapsstijl te analyseren, te evalueren en bij te sturen. Leerdoelstellingen tijdens deze training: Beslissingen kunnen nemen. Haalbare verwachtingen kunnen formuleren. Prestaties kunnen evalueren. Kunnen communiceren met uw medewerkers. De beschikbaarheid van uw medewerkers verhogen.

Inhoud

DAG 1

Samen met de deelnemers wordt het model van het ‘Situationeel Leidinggeven®’ opgebouwd, op basis van hun eigen ervaringen en op basis van de doorlichting van uw organisatie door de trainer. De vertrekbasis is een juiste diagnose te kunnen stellen van de medewerkers en hen in functie van de vaststellingen de juiste stijl van leidinggeven aan te bieden.

 • Inleiding en voorstelling van het model Situationeel Leidinggeven® van Hersey & Blanchard
 • Doelstellingen die de deelnemers willen bereiken
  • Inleidende oefening ter kennismaking met het aspect leidinggeven
  • Uitwerken van het model: iedere deelnemer vult de vragenlijst in, die trouwens de basis vormt voor de rest van de dag
  • Het resultaat van deze vragenlijst biedt de deelnemers twee elementen:
   • In hoeverre ben ik flexibel in mijn leidinggeven?
   • In hoeverre ben ik effectief geweest?
  • Gezien competentie van de medewerker de basis vormt van het gebruikte model, wordt diep ingegaan op het stellen van een diagnose van de medewerker en dit op basis van:
   • Bekwaamheid
   • Bereidheid

De verwerking van de vragenlijst toont de deelnemers én de stijlvariatie én de stijleffectiviteit Concreet wordt met voorbeelden ingegaan op de 4 leiderschapsstijlen:

 • stijl 1: instrueren
 • stijl 2: overtuigen
 • stijl 3: overleggen
 • stijl 4: delegeren

Dit is het groeimodel binnen ‘Situationeel Leidinggeven®’(Hersey & Blanchard). Medewerkers groeien niet alleen binnen een organisatie, maar leiders kunnen geconfronteerd worden met “demotivatie en frustratie” bij de medewerkers. De aandacht voor deze regressie is eveneens een essentieel onderdeel van dit programma. Deze trainingsdag besluit met een concrete oefening hoe dit model in de werksituatie te gebruiken ter voorbereiding van dag 2 waar ervaringen in een intervisie sessie worden besproken.

Resultaat: De deelnemers zijn in staat de competentie van hun medewerkers juist in te schatten en op basis daarvan hun stijl van leidinggeven toe te passen.

DAG 2

Het leerproces wordt afgerond met het verankeren van de opgedane kennis in de praktijk. De deelnemers krijgen de kans de geleerde technieken in te oefenen en in de praktijk te brengen. In groep worden de verschillende situaties besproken en geanalyseerd. Uiteraard wordt hier verder gewerkt met de beschikbare video’s en oefeningen. Dit is het moment waarop de aangeleerde kennis ten volle geassimileerd wordt door de deelnemers. Door met concrete situaties te werken, wordt het makkelijker om de theorie om te zetten in daadwerkelijke gedragsveranderingen.

Resultaat: De deelnemers krijgen een duidelijk inzicht in hun eigen stijl van leidinggeven en de voor- en nadelen ervan. Ze leren alternatieve manieren van leidinggeven kennen en zijn in staat het gedrag van hun medewerkers op een positieve manier te beïnvloeden. Met een concreet stappenplan wordt hen een middel aangereikt om hun rol als leider effectiever en efficiënter te vervullen.

Doelgroep

voor alle leidinggevenden die hun doelgericht optreden wensen te optimaliseren door hun eigen vaardigheden volwaardig uit te bouwen

Duur

2 dagen

Prijs per deelnemer

1470 EUR
Opleidingen op maat
Iedere organisatie werkt op een andere manier en geen enkele werknemer is hetzelfde. Wij bieden al onze opleidingen ook op maat van jouw organisatie.
Meer lezen